In acest moment avem pe site 288 filme subtitrate.

DMCA

Digital Millennium Copyright Act
English:
Disclaimer
FilmeOnline365.Net provides links to other sites on the Internet (host sites, novamov.com, megavideo.com, myspace.com, tudou.com, veoh.com, youku.com, youtube.com and others.) We do not host or upload any video, films or media files. Therefore, FilmeOnline365.Net is not responsible for the accuracy, compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners / host sites.
;
FilmeOnline365.Net Link Removal Policy
FilmeOnline365.Net takes matters of Intellectual Property very seriously and is committed to meeting the needs of content owners while helping them manage publication of their content online. It should be noted that FilmeOnline365.Net is a simple search engine of videos available at a wide variety of third party websites.
Any videos shown on third party websites are the responsibility of those sites and not FilmeOnline365.Net. We have no knowledge of whether content shown on third party websites is or is not authorized by the content owner as that is a matter between the host site and the content owner. FilmeOnline365.Net does not host any content on its servers or network.
FilmeOnline365.Net is a pro-DMCA website and as such Content Owners can use the DMCA protocol to request removal of links to videos that they believe infringe their copyright.
Content owners must understand that by having a link removed from FilmeOnline365.Net they will not be removing the actual source video from the 3rd party site. Content owners must contact the video hosting site themselves to request removal.
Content owners must also understand that FilmeOnline365.Net is a complex system of automatic indexers, robotic scripts and user submissions; if a video exists on the web we will at some point find it and index it. It is entirely possible that we will index a previously removed video that is hosted using a different URL or different hosting website. If this happens please let us know as per DMCA protocol and we will address the issue.
Please do not send DMCA requests asking for entire channels, categories or shows to be removed. We only accept requests for an actual link to be removed. This should be in the format as follows:
If you wish to request multiple link removals please use just one DMCA notice but list all the URL’s in that request.
Digital Millennium Copyright Act of 1998
In accordance with the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the text of which may be found on the U.S. Copyright Office website at http://lcweb.loc.gov/copyright/), FilmeOnline365.Net will respond expeditiously to claims of copyright infringement that are reported to FilmeOnline365.Net designated copyright agent identified below.
If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of an owner of the copyright or of any exclusive right under the copyright, and believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please report your notice of infringement to FilmeOnline365.Net by providing FilmeOnline365.Net designated copyright agent listed below with the following information:
1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed;
2. Identification of the copyright work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the Website;
3. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit FilmeOnline365.Net to locate the material; this must be in the form of a direct URL to the page on which the infringing content is linked. This detail is necessary as each video can have multiple links and to protect relationships with our partners we wish to avoid deleting authorized links in error.
4. Information reasonably sufficient to permit FilmeOnline365.Net to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted;
5. A statement that the complaining party has a good-faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and
6. A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
All claims of copyright infringement on or regarding this Website should be emailed to FilmeOnline365.Net designated agent at : admin@filmeonline365.net
Thank you

Romana :
FilmeOnline365.Net furnizează link-uri către alte site-uri de pe Internet (site-uri gazdă, novamov.com, megavideo.com, myspace.com, tudou.com, veoh.com, youku.com, youtube.com și altele). sau încărcați orice videoclip, filme sau fișiere media. Prin urmare, FilmeOnline365.Net nu este responsabil pentru exactitatea, conformitatea, drepturile de autor, legalitatea, decența sau orice alt aspect al conținutului altor site-uri conexe. Dacă aveți probleme juridice, vă rugăm să contactați proprietarii de fișiere media / gazdă.

FilmeOnline365.Net Politica de eliminare a link-urilor
FilmeOnline365.Net ia în serios problemele legate de proprietatea intelectuală și se angajează să răspundă nevoilor proprietarilor de conținut, ajutându-i în același timp să gestioneze publicarea conținutului online. Trebuie remarcat faptul că FilmeOnline365.Net este un motor de căutare simplu al videoclipurilor disponibile la o mare varietate de site-uri terțe părți.
Toate videoclipurile afișate pe site-urile web ale unor terțe părți sunt responsabilitatea acelor site-uri și nu FilmeOnline365.Net. Nu avem cunoștință dacă conținutul afișat pe site-urile web ale unor terțe părți este sau nu este autorizat de proprietarul conținutului, deoarece este vorba între site-ul gazdă și proprietarul conținutului. FilmeOnline365.Net nu gazduieste nici un continut pe serverele sau retelele sale.

FilmeOnline365.Net este un site web pro-DMCA și, în calitate de proprietari de astfel de conținut, pot utiliza protocolul DMCA pentru a solicita eliminarea legăturilor cu videoclipuri pe care le consideră că le încalcă drepturile de autor.
Proprietarii de conținut trebuie să înțeleagă că, prin eliminarea unui link de la FilmeOnline365.Net, nu vor elimina videoclipul sursă efectivă de pe site-ul terț. Proprietarii de conținut trebuie să contacteze site-ul video de găzduire pentru a solicita eliminarea.
Proprietarii de conținut trebuie, de asemenea, să înțeleagă că FilmeOnline365.Net este un sistem complex de indexatoare automate, scripturi robotice și depuneri de utilizatori; dacă există un videoclip pe web, vom găsi la un moment dat și îl vom indexa. Este foarte posibil să indexăm un videoclip eliminat anterior care este găzduit utilizând o altă adresă URL sau alt site web de găzduire. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să ne anunțați conform protocolului DMCA și vom aborda problema.
Nu trimiteți solicitări DMCA care solicită eliminarea întregului canal, categorie sau emisiune. Acceptăm numai cererile pentru eliminarea unei legături reale. Aceasta ar trebui să aibă un format după cum urmează:
Dacă doriți să solicitați mai multe mutări de link-uri, vă rugăm să folosiți doar o notificare DMCA, dar să afișați toate adresele URL din cererea respectivă.

Digital Millennium Copyright Act din 1998
În conformitate cu Digital Millennium Copyright Act din 1998 (al cărui text poate fi găsit pe site-ul Web al Oficiului pentru Drepturile Omului din SUA la adresa http://lcweb.loc.gov/copyright/), FilmeOnline365.Net va răspunde rapid la revendicările privind încălcarea drepturilor de autor care sunt raportate la FilmeOnline365.Net desemnat agent de identificare identificat mai jos.
Dacă sunteți proprietar al drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele unui proprietar al dreptului de autor sau al oricărui drept exclusiv în temeiul dreptului de autor și considerați că operele dvs. au fost copiate într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să raportați notificarea dvs. incorect la FilmeOnline365.Net furnizând agentului de protejare a drepturilor de autor FilmeOnline365.Net enumerat mai jos, cu următoarele informații:
1. o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
2. Identificarea operei drepturilor de autor revendicate a fi fost încălcată sau, dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor într-un singur site online sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe site;
3. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă sau care face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau accesul la care urmează să fie dezactivat și informații suficient de rezonabile pentru a permite FilmeOnline365.Net să localizeze materialul; aceasta trebuie să fie sub forma unei adrese URL directe către pagina pe care este legat conținutul care încalcă drepturile. Acest detaliu este necesar deoarece fiecare videoclip poate avea mai multe linkuri și pentru a proteja relațiile cu partenerii noștri, dorim să evităm să ștergem din greșeală legăturile autorizate.
4. Informații suficient de suficiente pentru a permite FilmeOnline365.Net să contacteze partea reclamantei, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibil, o adresă de e-mail la care poate fi contactată partea reclamantă;
5. Declarația potrivit căreia partea reclamantă are credința cu bună-credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și
6. Declarația potrivit căreia informațiile din notificare sunt corecte și, sub sancțiunea penibilității, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.
Toate reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor asupra sau în legătură cu acest site web trebuie trimise prin e-mail la agentul FilmeOnline365.Net desemnat la: admin@filmeonline365.net
Mulțumim